นิทรรศการ

นิทรรศการ

14

พฤษภาคม 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL แบริ่ง

16

พฤษภาคม 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL แบริ่ง

13

กันยายน 2016 Shanghai World Expo XRL แบริ่ง

10

กันยายน 2016 Shanghai World Expo XRL แบริ่ง

11

2016 ฤดูใบไม้ร่วง Canton Fair XRL แบริ่ง

15

กันยายน 2017 Shanghai World Expo XRL แบริ่ง

17

2018 Shanghai World Expo XRL แบริ่ง

12

2018 Shanghai World Expo XRL แบก